Introductie tot Data Science met Python

Deze training gaat over het importeren, manipuleren en de visualisatie van diverse soorten data met behulp van Python.

Data Science

Welkom bij de "Introductie tot Data Science met Python" training. Deze training gaat over het importeren, manipuleren en de visualisatie van diverse soorten data. We gaan dit allemaal doen met behulp van de programmeertaal Python.

Wat ga je leren

Voor wie is deze training?

Iedereen die interesse heeft in Data Science

Data Scientists die hun vaardigheden op het gebied van Data Handling/Manipulatie willen verbeteren.

Investerings/Finance Professionals die de grenzen van Excel hebben bereikt.

Vereisten voor de training

Technology stack

Inhoud van de training

Introductie tot Data Science

 • De vijf V's van Big Data
 • Big Data instrumenten en technologieën
 • Big Data bronnen

De Anaconda omgeving

 • Anaconda download en installatie
 • Aan de slag met Anaconda Navigator
 • Jupyter Lab en de Notebook IDE
 • Inleiding tot de Jupyter Notebook Interface

Python programmeren

 • Comments
 • Datatypes
 • Operators
 • String methodes en functies
 • Variabelen
 • Functies
 • Je eigen functies schrijven
 • Lists
 • Index positions en slicing
 • Dictionaries
 • Tuples
 • Sets
 • Conditional Statements
 • Iteraties - For Loops
 • Iteraties - While loops en increments
 • Iteratie over Dictionaries
 • Oefening 1: Loops en Lists
 • Oefening 2: Loop iteration en datatypes
 • Oefening 3: Conditionals, Loops, Iteration
 • Oefening 4: Conditionals, Loops

NumPy

 • NumPy arrays maken
 • NumPy Operations
 • NumPy indexering
 • NumPy Conditional Selection

Pandas en Series

 • Series met pandas
 • Series maken van CSV bestanden
 • Series - Gebruik van de methoden tail() en head()
 • Series - Gebruik van sort_index en sort_values
 • Series - Het "in" keyword gebruiken
 • Waarden uit Series halen per index position
 • Waarden uit Series ophalen per index label
 • Series - Wiskundige methoden
 • Series - Unieke waarden tellen
 • Series - De map() methode
 • Praktijkoefeningen over pandas en Series

Pandas en dataframes

 • Dataframes - Eén of meer kolommen selecteren
 • Dataframes - Nieuwe kolommen toevoegen
 • Dataframes - Broadcasting
 • Dataframes - De methode value_counts() gebruiken
 • Dataframes - De dropna() methode
 • Dataframes - de fillna() methode
 • Dataframes - de astype() methode

data-extractie

 • Importeren van een nieuwe dataset
 • set_index() en reset_index()
 • - loc-accessor
 • – iloc accessor
 • 2e argument voor loc en iloc
 • Quiz 18 - Data Extractie pt.1
 • Nieuwe waarden instellen in cellen
 • Indexlabels of kolommen hernoemen
 • Rijen en kolommen verwijderen
 • Quiz 19 - Data Extractie pt.2
 • De Sample methode
 • nsmallest en nlargest methods
 • De where() methode
 • De Query() methode
 • De Apply() methode
 • De Apply() methode met rij waarden
 • De Copy() methode
 • Quiz 20 Data Extractie pt.3

Pandas text-data methodes

 • De lower(), upper(), title() en len() functies
 • De str.replace() methode
 • Dataframe rijen filteren met string methoden
 • De strip(), lstrip() en rstrip() methoden
 • String methoden gebruiken op een data frame
 • De str.split() methode
 • De expand parameter met str.split()

Pandas MultiIndex

 • De set_index() methode
 • De get_level_values() methode
 • De set_names() methode
 • De sort_index() methode
 • Rijen uit een multi-Index Data Frame halen
 • De transpose() methode
 • Quiz 22 Pandas MultiIndex deel 1
 • De swaplevel() methode
 • De methoden stack() en unstack()
 • De unstack() methode deel 1
 • De unstack() methode deel 2
 • De unstack() methode deel 3
 • De methoden pivot() en pivot_table()
 • De methode pivot_table()
 • De pd.melt() methode
 • Quiz 23 Pandas MultiIndex deel 2

Het pandas GroupBy object

 • Werken met het GroupBy object
 • De get_group() methode
 • Aanvullende methoden voor het Groupby object
 • Groeperen op meerdere kolommen
 • De agg() methode
 • Iteratie over groepen
 • Quiz 24 Het Pandas Groupby object

Merging, Joining en Concatenating

 • pd.concat methode
 • inner joins deel 1
 • Inner joins deel 2
 • Outer joins
 • left and right joins
 • parameters left_on & right_on
 • parameters left_index & right_index
 • join methode
 • pd.merge methode
 • Quiz 25 Merging, Joining en Concatenating

Pandas - Date and Time Dataset

 • datetime in Python
 • Het pandas timestamp object
 • DateTimeIndex object
 • pd.to_datetime methode
 • pd.date_range() methode deel 1
 • pd.date_range() methode deel 2
 • pd.date_range() methode deel 3
 • .dt accessor
 • Quiz 26 Pandas Date and Time Datasets 1
 • pandas_datareader bibliotheek
 • een financiële dataset importeren
 • Rijen selecteren uit een DataFrame
 • Attributen en methoden van het Timestamp object
 • Quiz 27 Pandas Date and Time Datasets 2
 • Het pd.DateOffset Object
 • Timeseries Offsets
 • Timedelta object
 • Timeldeltas in een Dataset
 • Quiz 28 Pandas Date and Time Datasets 3

Pandas - input en output

 • importeren uit een URL
 • Snelle Object Conversies
 • CSV-bestand exporteren met de methode to_csv
 • xlrd en openpyxl bibliotheken
 • read_excel methode
 • to_excel-methode
 • Quiz 29 Pandas input en output

Datavisualisatie met matplotlib

 • matplotlib plot methode
 • matplotlib sjablonen
 • staafdiagrammen in matplotlib
 • taartdiagrammen in matplotlib
 • NumPy met matplotlib
 • matplotlib appearance opties
 • Quiz 30 Datavisualisatie met matplotlib

Om je de beste ervaringen te bieden, gebruiken we technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Als je geen toestemming geeft of je toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden. Lees voor meer informatie ons privacy-en cookiebeleid